9:00-17:00

maandag-vrijdag

Schottegatweg Oost 29

Willemstad, Curacao

+(5999) 736 1500

info@elsvanbarneveld.com

Els van Barneveld Real Estate N.V. werkt op een transparante wijze samen met haar opdrachtgevers aan de hand van duidelijke overeenkomsten en overzichtelijke commissie regelingen. Onderstaand een uiteenzetting van de werkwijze en opbouwing van de tarieven(richtprijzen).

Overeenkomst
Alle opdrachten geschieden op basis van een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Els van Barneveld Real Estate N.V.

O.B.
Dit is de door het Eilandgebied wettelijk vastgestelde en verplicht te heffen omzetbelasting.
Alle tarieven zijn exclusief 6% omzet belasting.

Courtage
De bemiddelingskosten zijn vastgelegd in een vastgesteld percentage, zodat vanaf het begin de tariefstelling duidelijk en transparant is.

Verkoop Woningen
Bemiddeling bij aan- en verkoop geschiedt op basis van een getekende overeenkomst.
De opdrachtgever, in dit geval de verkoper, betaalt 4% van het bedrag waar het onroerend goed voor verkocht wordt.

Terreinen (onbebouwd)
Bemiddeling geschiedt op basis van een getekende overeenkomst. De opdrachtgever, in dit geval de verkoper, betaalt 6% van het bedrag waar het onroerend goed voor verkocht wordt.

Afhandelen verkoop
Voor het maken van een voorlopige koopakte en begeleiding naar de notaris.
Tarief 1% courtage.

Aankoop Zoekopdracht
De opdrachtgever geeft opdracht voor het zoeken naar een woning en
betaalt 4% van het bedrag waar het onroerend goed voor aangekocht wordt.

Zoekopdracht huur woningen
De opdrachtgever tekent een overeenkomst met Els van Barneveld Real Estate N.V. voor bemiddeling bij het zoeken naar een huur woning.
Tarief: Eén maand huur.

Zoekopdracht huur commerciële panden
De opdrachtgever tekent een overeenkomst met Els van Barneveld Real Estate N.V. voor bemiddeling bij verhuur van een commercieel pand.
Tarief: Twee maanden huur.

Beheer Woningen
In samenwerking met een managementbedrijf kunnen wij ook het beheer van uw woning verzorgen.

Advies Onroerend goed markt
Wij informeren u graag en deskundig over de gang van zaken op de onroerendgoedmarkt op Curaçao.

Eiland
Ook voor informatie over het eiland Curaçao en de verschillende wijken kunt u bij ons terecht. Daarbij helpen wij u graag bij het zoeken naar een goede locatie voor een woning of bedrijfspand.

Alle tarieven excl. 6% O.B (Omzet Belasting).